Χρονική διάρκεια

 

 

   Η χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων είναι 4-6 διδακτικές ώρες. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη. Τα δύο μέρη διαρκούν 2-3 ώρες, ανάλογα με την έμφαση και τη βαρύτητα που θα προσδώσει ο/η εκπαιδευτικός σε ορισμένες δραστηριότητες.

 

 

 

                                        ΜΕΡΟΣ 1ο

 

 

                                         ΜΕΡΟΣ 2ο