Συμπέρασμα

Κατάληξη στο συμπέρασμα ότι η ανάβαση σε υψηλές οροσειρές έχει επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και κρίνεται απαραίτητο ένας ειδικός εξοπλισμός για να ξεπεραστούν οι αντίξοες κλιματικές συνθήκες