Επεκτάσεις

Σε έναν κατάλογο, ο/ η εκπαιδευτικός καταγράφει μαζί με τους μαθητές/ τριες τα στάδια ασθένειας καθώς ένας ορειβάτης ανεβαίνει στην οροσειρά των Ιμαλαΐων ή σε οποιαδήποτε άλλη οροσειρά και ζητά από τα παιδιά να περιγράψουν τις θεραπείες για κάθε στάδιο, περιμένοντας να πουν ότι το κατέβασμα σε χαμηλότερο υψόμετρο είναι η καλύτερη θεραπεία.