Διαδικασίες

1ο Μέρος

1.     Ο/ η εκπαιδευτικός ξεκινά δείχνοντας βουνά με διαφάνειες. Έπειτα, η ίδια η παρουσίαση τον/την κατευθύνει ώστε να κάνει ερωτήσεις στους/στις μαθητές/τριες. Έτσι, ρωτά αν έχουν επισκεφτεί βουνά, μέχρι ποιο ύψος έχουν φτάσει ή και αν δεν έχουν προσωπικές εμπειρίες τι γνωρίζουν για το θέμα.

Στόχοι:

      προσπάθεια πρόκλησης του ενδιαφέροντός τους με τη χρήση των εικόνων της παρουσίασης

      ενθύμηση και αναφορά των εμπειριών τους από την ανάβαση σε βουνό

      ενεργητική τους εμπλοκή στην εισαγωγή του θέματος

2.     Μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση για το πώς ένιωσαν κατά την ανάβαση στο βουνό, με τη βοήθεια πάντα της παρουσίασης που καθοδηγεί τη διαδικασία. Εάν υπάρχει κάποιο παιδί που έχει φτάσει σε μεγάλο υψόμετρο εκθέτει την εμπειρία του σχετικά με το αν αισθάνθηκε να αλλάζει, ή να συμβαίνει κάτι στο σώμα του, καθώς και στην αίσθηση που του έδωσε η κατάβαση. Διαφορετικά, ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει μερικά παραδείγματα αλλαγών κατά την ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο, όπως για παράδειγμα το λαχάνιασμα. Έπειτα ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να παροτρύνει τα παιδιά να διατυπώσουν πρόβλεψη σχετικά με το πού μπορεί να οφείλεται το ότι αισθανόμαστε καλύτερα όταν κατεβαίνουμε από το βουνό.

Στόχος:

      διατύπωση πρόβλεψης με την οποία θα επέλθει είτε επιβεβαίωση είτε γνωστική σύγκρουση με τη σταδιακή εισαγωγή στην αιτία του φαινομένου

3.     Αφού οι μαθητές/ τριες εκφράσουν τις εμπειρίες τους ή ότι γνωρίζουν για το θέμα, ο/ η εκπαιδευτικός τους ρωτά αν γνωρίζουν ποιο είναι το ψηλότερο βουνό στη Γη και τους δείχνει την αντίστοιχη διαφάνεια συνεχίζοντας την παρουσίαση. Έπειτα, ρωτά αν γνωρίζουν σε ποια οροσειρά βρίσκεται (ερώτηση-απάντηση που υπάρχει στην ίδια διαφάνεια).

Στόχος:

      να γίνει εισαγωγή στο ειδικότερο θέμα με τρόπο που συνδέεται με την μέχρι τώρα διεξαγωγή του μαθήματος

4.     Έπειτα, ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν σε ποιο σημείο της Γης βρίσκεται η οροσειρά των Ιμαλαΐων και δείχνει τη διαφάνεια με το γεωμορφολογικό χάρτη της Ασίας. Ταυτόχρονα, μπορεί να τους ζητήσει να εντοπίσουν τόσο την οροσειρά των Ιμαλαΐων όσο και την κορυφή Έβερεστ. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει μια σειρά από σχετικούς χάρτες στα παιδιά. Έπειτα, παρουσιάζεται διαφάνεια στα παιδιά για το ύψος του Έβερεστ και για να καταλάβουν για τι μέγεθος γίνεται λόγος, με τη βοήθεια των αλληλοκαλυπτόμενων διαφανειών εισάγεται το υψόμετρο του πιο γνωστού βουνού της χώρας μας που είναι ο Όλυμπος. Στη συνέχεια, οι μαθητές παροτρύνονται να εκφράσουν τις απόψεις τους για το ύψος του Έβερεστ.

Στόχοι:

      να εντοπίσουν στο χάρτη την οροσειρά των Ιμαλαΐων και την κορυφή Έβερεστ

      να γνωρίσουν την έννοια υψόμετρο

      να πληροφορηθούν το ύψος του βουνού και να κατανοήσουν συγκριτικά το μέγεθός του

      να σκεφτούν κάποια χαρακτηριστικά που μπορεί να προσδίδει στο βουνό το μεγάλο υψόμετρό του

5.     Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν ποιες δεξιότητες θεωρούνται απαραίτητες για την ανάβαση σε κάποιο βουνό και έπειτα ειδικότερα στην κορυφή Έβερεστ.

Στόχος:

      πρόκληση σκέψης και πρόβλεψης για τα υλικά αγαθά κυρίως που χρειάζονται σε έναν άνθρωπο που κάνει ανάβαση, ο οποίος δε μπορεί να μεταφέρει πράγματα με πολύ βάρος

6.     Στη συνέχεια, καταγράφουν τις απόψεις τους στο πρώτο φύλλο εργασίας με τίτλο Ανάβαση στο Έβερεστ για το τι πιστεύουν ότι χρειάζεται σε κάποιον που πρόκειται να ανέβει στο βουνό.

Στόχος:

      Καταγραφή των απόψεων που εκφράστηκαν νωρίτερα στη διάρκεια της συζήτησης για το ίδιο θέμα

7.     Ο/ η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια της ατμόσφαιρας προβάλλοντας ερώτηση για το τι είναι. Αφού καταγράψει μερικές απόψεις παιδιών στον πίνακα, εισάγει στη διαφάνεια τον ορισμό. Έπειτα, ρωτά για την ατμοσφαιρική πίεση και ακολουθώντας την ίδια με προηγουμένως πορεία, προκαλεί συζήτηση για τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης (1 και 2) με σκοπό να δείξει στους/στις μαθητές/τριες τους δύο διαφορετικούς λόγους μεταβολής της ατμοσφαιρικής πίεσης. Ακολουθεί διαφάνεια για τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική πίεση και τα παιδιά παροτρύνονται να σκεφτούν για τη σχέση της ατμοσφαιρικής πίεσης σε μεγάλο ύψος στο Έβερεστ. Έπειτα, τους ζητείται να σκεφτούν πώς θα μπορούσε να αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός δεδομένης της κατάστασης σε μεγάλο ύψος πάνω στο βουνό. (σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός επιθυμεί να προάγει την κατανόηση των παιδιών σχετικά με το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής πίεσης μπορεί να διεξάγει ορισμένα πειράματα)

Στόχοι:

      γνωριμία με ορισμό της ατμόσφαιρας και της ατμοσφαιρικής πίεσης

      γνώση της μεταβολής της πυκνότητας της ατμόσφαιρας και άρα του απαραίτητου οξυγόνου κατά την άνοδο σε ψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας ή κατά την απομάκρυνση από το επίπεδο της θάλασσας

      παρότρυνση για πρόβλεψη της πιθανής αντίδρασης του ανθρώπινου οργανισμού κατά την ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο

 

 

2ο Μέρος

1.     Ο/ η εκπαιδευτικός βάζει τα παιδιά να προβληματιστούν ποιες επιπτώσεις έχει η ορειβασία στο σώμα και στο μυαλό ενός ορειβάτη, δίνοντας το φύλλο εργασίας 2 για να καταγράψουν τις ιδέες τους. Οι μαθητές/ τριες καλούνται να σκεφτούν ποιες βιολογικές αλλαγές παρουσιάζονται στο ανθρώπινο σώμα και πώς ενδεχομένως αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να στηριχθεί σε μια σειρά διαφανειών με θέμα Συνέπειες της αναρρίχησης στον ανθρώπινο οργανισμό και ασθένειες του υψομέτρου, για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Στόχος:

      Πρόκληση πρόβλεψης σχετικά με τις επιπτώσεις της ορειβασίας στο μυαλό και στο σώμα

2.     Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ο/ η εκπαιδευτικός εισάγει την έννοια συμπληρωματικό οξυγόνο, ρωτά τα παιδιά αν γνωρίζουν κάτι για αυτό, καταγράφει τις απόψεις τους στον πίνακα. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί στο σημείο αυτό να εισάγει με τη χρήση διαφανειών τα παιδιά στην έννοια του συμπληρωματικού οξυγόνου.

Στόχος:

      Εισαγωγή στην έννοια συμπληρωματικό οξυγόνο

3.     Οι μαθητές /τριες συνεχίζοντας στο φύλλο εργασίας 3, σε ένα διάγραμμα δύο στηλών καταγράφουν στην πρώτη στήλη ποιες συνέπειες έχει στον ανθρώπινο οργανισμό η ανάβαση στο Έβερεστ και στη δεύτερη στήλη συμπληρώνουν για το συμπληρωματικό οξυγόνο. Οι μαθητές/ τριες θα απαντήσουν σε ρωτήσεις όπως πόσο καλά λειτουργεί το συμπληρωματικό οξυγόνο, αν αισθάνεται ένα άτομο το ίδιο όπως όταν αναπνέει κανονικό οξυγόνο και πόσο καιρό διαρκεί  ένα μεταλλικό κουτί οξυγόνου.

Στόχος:

      Συζήτηση για τις συνέπειες της ανάβασης και για το συμπληρωματικό οξυγόνο

4.     Ο/ η εκπαιδευτικός ενημερώνει τα παιδιά ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να αναρριχηθούν στο Έβερεστ χωρίς την υποστήριξη του συμπληρωματικού οξυγόνου και βάζει την τάξη να σκεφτεί γιατί να θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Σε αυτό το σημείο χωρίζει την τάξη σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα σκέφτεται και καταγράφει τους λόγους της ανάβασης χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο και η δεύτερη ομάδα καταγράφει γιατί θα έπρεπε να έχουν συμπληρωματικό οξυγόνο στο φύλλο εργασίας 4.

Στόχος:

      Συζήτηση σχετικά με την ανάβαση χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο

5.     Αφού γίνει η ομαδική καταγραφή των απόψεων, τα παιδιά θα συζητήσουν. Η κάθε ομάδα θα προσπαθεί να πείσει την άλλη με τα επιχειρήματα που συγκέντρωσε.

Στόχοι:

      Διεξαγωγή ομαδικής συζήτησης

      Κατάληξη στο συμπέρασμα ότι η ανάβαση σε υψηλές οροσειρές έχει επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό και κρίνεται απαραίτητο ένας ειδικός εξοπλισμός για να ξεπεραστούν οι αντίξοες κλιματικές συνθήκες.