Βασικές εργασίες- Στόχοι

1.     Τα παιδιά θα συμπληρώσουν δύο φύλλα εργασίας σχετικά με την ανάβαση στο Έβερεστ.

2.     Οι μαθητές/ τριες θα διεξάγουν μια συζήτηση με θέμα την υποστήριξη ή όχι της χρήσης συμπληρωματικού οξυγόνου  κατά την ανάβαση στο Έβερεστ.