Αποτελέσματα

1.     Κατανόηση του πως αντιδρά ο ανθρώπινος οργανισμός κατά την ανάβαση σε κάποιο βουνό.

2.     Οι μαθητές/ τριες θα γνωρίσουν τι χρειάζεται ο άνθρωπος για αναρρίχηση στα βουνά.

3.     Οι μαθητές/ τριες θα μάθουν για το πώς αλλάζει το περιβάλλον των βουνών σε μεγάλα ύψη και τι διαφορές παρουσιάζονται σε σχέση με χαμηλότερα ύψη.