Φύλλο εργασίας 4ο                                             Ομάδα: Α΄

 

«Ανάβαση στο Έβερεστ χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο» 

 

Να σκεφτείτε, να συζητήσετε και να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται να αναρριχηθούν στο Έβερεστ χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο. Να είστε έτοιμοι/έτοιμες να υποστηρίξετε την άποψή σας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο εργασίας 4ο                                             Ομάδα: Β΄  

 

«Ανάβαση στο Έβερεστ με συμπληρωματικό οξυγόνο» 

 

Να σκεφτείτε, να συζητήσετε και να καταγράψετε τους λόγους για τους οποίους θα έπρεπε οι άνθρωποι που αναρριχώνται στο Έβερεστ να χρησιμοποιούν συμπληρωματικό οξυγόνο.  Να είστε έτοιμοι/έτοιμες να υποστηρίξετε την άποψή σας στη συζήτηση που θα ακολουθήσει!