ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3Ο                                        ΟΝΟΜΑ :

 

«Συνέπειες της ανάβασης και συμπληρωματικό οξυγόνο»

ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Η ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΈΒΕΡΕΣΤ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΥΜΑΣΤΕ;

Πόσο καλά λειτουργεί το συμπληρωματικό οξυγόνο;

Το άτομο αισθάνεται το ίδιο όπως όταν αναπνέει κανονικό οξυγόνο;

Πόσο διαρκεί ένα μεταλλικό κουτί οξυγόνου;