ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΒΕΡΕΣΤ

 

                                                                         

Τάξη εφαρμογής: ΣΤ τάξη                                                                                                                      

Επισκόπηση                                                                                                                     

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π     

                                                                                             Αποτελέσματα

Βασικές εργασίες-  Στόχοι

                                                                                                                       Λεξιλόγιο

Συμπέρασμα                                                                                                                                                                        Επεκτάσεις                                                                                                                                                                         

Αξιολόγηση

Πηγές

  Χρονική διάρκεια     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                        

Εποπτικό Υλικό

Πληροφορίες για το Έβερεστ

Πληροφορίες για τις μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης

Πληροφορίες για τα Ιμαλάια

Πειράματα για την ατμοσφαιρική πίεση

Παρουσίαση για εισαγωγή στην ενότητα

Φύλο εργασίας 2  «Συνέπειες στο σώμα και στο μυαλό»

Γεωμορφολογικός χάρτης της Ασίας

(Χάρτες)

Διαφάνειες «Συνέπειες της αναρρίχησης στον ανθρώπινο οργανισμό»

Φύλλο εργασίας 1«Ανάβαση στο Έβερεστ »

Διαφάνειες «Συμπληρωματικό οξυγόνο»

Πληροφορίες για την ατμόσφαιρα

Φύλλο εργασίας 3 «Συνέπειες της ανάβασης και συμπληρωματικό οξυγόνο»

Πληροφορίες για την ατμοσφαιρική πίεση

Φύλλο εργασίας 4 «Συζήτηση για ανάβαση στο Έβερεστ με ή χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο»

                                   

Διαφάνειες «Εγκλιματισμός»

Ειδικός ορειβατικός εξοπλισμός