Επίδραση του κλίματος των βουνών στους ζωντανούς οργανισμούς

 

 

Επισκόπηση

 

Το περιβάλλον των βουνών διαφέρει από αυτό μιας παραθαλάσσιας περιοχής ή μιας πεδιάδας, λόγω του διαφορετικού κλίματος του βουνού. Σε κάθε περιβάλλον υπάρχουν όμως φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, καθώς και άνθρωποι που προσαρμόζονται στο περιβάλλον που ζούνε. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά θα γνωρίσουν πως συνδέονται και αλληλεπιδρούν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί με το περιβάλλον των Ιμαλαΐων και πως επηρεάζονται από αυτό, καθώς και πως το περιβάλλον των Ιμαλαΐων με το συγκεκριμένο κλίμα, επηρεάζει με τη σειρά του τη ζωή πάνω σ’ αυτό. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε άλλη οροσειρά στην οποία κατοικούν άνθρωποι και υπάρχει ζωή.

 

Τάξη εφαρμογής: ΣΤ τάξη

 

Χρόνος που απαιτείται: τέσσερις (4) διδακτικές ώρες

 

Θέμα γεωγραφίας: αλληλεπίδραση ζωντανών οργανισμών (ζώα, φυτά, άνθρωποι) και κλίματος

 

Σύνδεση με τους στόχους του Α.Π

 

 1. Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες των επιπτώσεων που έχουν στους ζωντανούς οργαννισμούς οι φυσικές διεργασίες.
 2. Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες της εξάρτησης του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον.
 3. Χρήση χαρτών και  νέων τεχνολογιών για την άντληση των απαραίτητων γεωγραφικών δεδομένων από τους μαθητές/ τριες.

 

Αποτελέσματα

 

 1. Οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν για τα φυτά, τα ζώα, τον καιρό και την ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή των Ιμαλαΐων.
 2. Τα παιδιά θα καταλάβουν την αλληλεξάρτηση του κλίματος των Ιμαλαΐων και της ζωής τόσο των φυτών και των ζώων όσο και των ανθρώπων.
 3. Οι μαθητές θα συνδυάσουν πώς το κλίμα επιδρά σε οτιδήποτε υπάρχει πάνω στην οροσειρά των Ιμαλαΐων.
 4. Οι μαθητές θα μάθουν για το κλίμα που επικρατεί στα Ιμαλάια.

 

Βασικές εργασίες-Στόχοι

 

 1. Οι μαθητές/ τριες θα συμπληρώσουν φύλλα δραστηριοτήτων για το περιβάλλον των Ιμαλαΐων, που αφορούν τους ζωντανούς οργανισμούς (φυτά, ζώα, άνθρωποι), το κλίμα των Ιμαλαΐων και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται.
 2. Τα παιδιά θα κάνουν κολάζ με φωτογραφίες από φυτά και ζώα από την περιοχή των Ιμαλαΐων
 3. Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν εικόνες από φυτά και ζώα που δεν ταιριάζουν  με το κλίμα στα Ιμαλάια, όπως ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις και τριαντάφυλλα και θα εξηγήσουν γιατί δεν ταιριάζουν.
 4. Τα παιδιά θα παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων σχετικό με μια καιρική καταστροφή στα Ιμαλάια και πως επηρεάζονται από αυτή οι άνθρωποι.

 

Λεξιλόγιο

Κλίμα

 

Υλικά

 1. Γεωμορφολογικός χάρτης Ασίας
 2. Χάρτης βροχοπτώσεων Ασίας
 3. Κλιματικός χάρτης της Ασίας
 4. Φύλλο εργασίας για κάθε μαθητή/ τρια
 5. Φωτογραφίες από φυτά και ζώα στην περιοχή των Ιμαλαΐων (βλ. φύλλο εργασίας)
 6. Χαρτόνια για το κολάζ
 7. Ψαλίδια
 8. Μπογιές, μολύβι, χαρτί

 

Πορεία διδασκαλίας

 

1η  και 2η ώρα

Προβάλλεται σε οθόνη ο γεωμορφολογικός χάρτης της Ασίας και γίνεται συζήτηση κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να πουν πώς φαντάζονται τη ζωή των ανθρώπων και των άλλων ζωντανών οργανισμών στα Ιμαλάια. Οι απόψεις τους καταγράφονται σε βοηθητικό πίνακα.

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και ξεκινούν να επεξεργάζονται το φύλλο εργασίας (μια ομάδα σε κάθε υπολογιστή). Καταγράφουν τις απαντήσεις τους ως σχεδιάγραμμα.

Όταν τελειώσουν με τα φύλλα εργασίας, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 6-7 ατόμων και τους δίνεται από μια κατάσταση (ορειβάτες, καραβάνι γιακ σε χιονοθύελλα, χιονοστιβάδα σε χωριό) για δραματοποίηση.

3η και 4η ώρα

Τα παιδιά χωρίζονται και πάλι στις ομάδες με τις οποίες συμπλήρωσαν τα φύλλα εργασίας και τους δίνονται από δύο χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλες, μπογιές και φωτογραφίες ζώων και φυτών των Ιμαλαΐων σε κάθε ομάδα. Στο ένα χαρτόνι κάνουν κολλάζ με ζώα και φυτά των Ιμαλαΐων και στο άλλο ζωγραφίζουν ζώα και φυτά που δεν μπορούν να ζήσουν στα Ιμαλάια. Έπειτα γράφουν από ένα κείμενο η κάθε ομάδα όπου αναφέρουν τις διαφορές αυτών των οργανισμών και εξηγούν γιατί δεν μπορεί π.χ. η καμηλοπάρδαλη να ζήσει στα Ιμαλάια

Κάθε ομάδα παρουσιάζει αυτά που έκανε στις προηγούμενες δραστηριότητες στην υπόλοιπη τάξη και ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα συμπεράσματα των παιδιών για τους ζωντανούς οργανισμούς των Ιμαλαΐων.

 

Συμπέρασμα

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε άλλη οροσειρά με στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά το περιβάλλον των βουνών και πώς επιδρά ο καιρός σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς του βουνού.

 

Αξιολόγηση

  Μέσω της παρουσίασης των δραστηριοτήτων από τις ομάδες ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει την αφομοίωση των παραπάνω γνώσεων από τα παιδιά. Επίσης, θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθούν αυτές οι γνώσεις για την απάντηση συνδυαστικών ερωτήσεων σε επόμενα μαθήματα.

 

Επεκτάσεις

 1. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για να μάθουν περισσότερα για τα φυτά και τα ζώα των βουνών.
 2. Οι μαθητές/ τριες θα συγκρίνουν τη ζωή και τις ανθρώπινες δραστηριότητες των Ιμαλαΐων με μιας άλλης οροσειράς, όπως των Άνδεων ή των Άλπεων.

 

Πηγές

 1. http://www.educate.org.uk/teacher-zone/classroom/geography/
 2. http://www.educate.org.uk/teacher-zone/classroom/geography/
 3. http://www.myhimalayas.com/
 4. http://www.annapurnatravel.com/
 5. http://www.travel-himalayas.com/
 6. http://www.project-himalaya.com/
 7. http://www.adventure-india-tour.com/about-himalayas/

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ

 

www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/photos/pa/pa0514aS.html

www.himalayanchildren.org/nepal/life.htm

www.ajnabee.com/travels/discover%20india/national.htm

http://androsace.com/?c=The%20Himalayas

www.100gogo.com/hima.htm