Επίδραση των Ιμαλαΐων στο κλίμα

 

Επισκόπηση

Το κλίμα που υπάρχει σε ένα βουνό επιδρά στη ζωή που υπάρχει πάνω στο βουνό, στα φυτά, στα ζώα και στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν επιδρά μόνο το κλίμα πάνω στο βουνό, επιδρά και το βουνό στη διαμόρφωση του κλίματος στην περιοχή που βρίσκεται. Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/ τριες θα γνωρίσουν πώς η οροσειρά των Ιμαλαΐων επιδρά στη διαμόρφωση του κλίματος στις περιοχές γύρω από αυτό και τελικά τι κλίμα υπάρχει στις περιοχές αυτές. Επίσης, τα παιδιά θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την Ασία.

Τάξη εφαρμογής: ΣΤ τάξη

Χρόνος που απαιτείται: 1 έως 3 διδακτικές ώρες (μία ώρα για κάθε δραστηριότητα)

Θέμα γεωγραφίας: μέρος, αλληλεπίδραση ανθρώπου- περιβάλλοντος.

 

Σύνδεση με στόχους του Α.Π

1.Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες των επιπτώσεων που έχουν στον άνθρωπο οι φυσικές διεργασίες.

2.Κατανόηση από τους μαθητές/ τριες της εξάρτησης του ανθρώπου από το φυσικό περιβάλλον.

3.Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ηπείρου µε τη βοήθεια κατάλληλου εποπτικού υλικού (χάρτες και φωτογραφίες).

 

4.Να καταγράφουν και να αξιοποιούν πληροφορίες για τους λαούς της ηπείρου και τα πολιτιστικά τους χαρακτηριστικά (γλώσσες, θρησκείες).

 

Αποτελέσματα

1.Συνειδητοποίηση ότι οι οροσειρές επιδρούν στη διαμόρφωση του κλίματος γύρω από τις περιοχές που βρίσκονται και πώς γίνεται αυτό.

2.Απόκτηση γνώσης για το κλίμα που επικρατεί στις περιοχές γύρω από τα Ιμαλάια.

3.Απόκτηση γενικών γνώσεων για τις χώρες της Ασίας.

 

Βασικές εργασίες – Στόχοι

1.Οι μαθητές/ τριες θα μάθουν για το κλίμα στα Ιμαλάια και πώς αυτό επηρεάζει το κλίμα των χωρών γύρω από αυτά.

2.Μέσω μιας δραστηριότητας που απαιτεί συνεργασία, οι μαθητές θα μάθουν να δουλεύουν ομαδικά και να οργανώνουν σωστά τις πληροφορίες, ώστε να τις παρουσιάσουν στην τάξη.

3.Θα μάθουν να επεξεργάζονται χάρτες και να αντλούν δεδομένα από αυτούς.

4.Σωστή κατανόηση των κειμένων, άντληση των σωστών πληροφοριών και οργάνωσή τους.

5.Μέσω εποπτικού υλικού, τα παιδιά θα γνωρίσουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων της κάθε χώρας γύρω από τα Ιμαλάια.

 

Λεξιλόγιο

1.      Κλίμα

2.      Τρόπος ζωής των κατοίκων

Υλικά

1.      Πολιτικός χάρτης της Ασίας

2.      Χάρτης ανάγλυφου της Ασίας

3.      Χάρτης βροχοπτώσεων Ασίας

4.      Χάρτης κλίματος Ασίας

5.      Χάρτης περιοχών βλάστησης και οροσειρών Ασίας

6.      Φωτογραφικό υλικό για τις χώρες Ινδία, Πακιστάν, Κίνα, Νεπάλ και Μπουτάν.

7.      Φωτογραφικό υλικό από την οροσειρά των Ιμαλαΐων

8.      Φύλλο εργασίας «Γενικά χαρακτηριστικά των χωρών της Ασίας» για κάθε μαθητή/ τρια.

9.      Εισαγωγικές ερωτήσεις για την Ασία.

10. Χρήση του Η/Υ

 

Διαδικασίες

1η Δραστηριότητα (Γενικά για το χώρο των Ιμαλαΐων)

 

2η Δραστηριότητα (Κλίμα - Βλάστηση - Ανάγλυφο)

 

3η Δραστηριότητα (Κλίμα - Άνθρωπος)

 

Συμπέρασμα

Οι οροσειρές είναι πολύ σημαντικές και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση και διαφοροποίηση του κλίματος στις περιοχές γύρω από αυτές. Επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή και ο άνθρωπος εξετάζοντας τα Ιμαλάια και τις χώρες γύρω από αυτά, μπορεί να οδηγηθεί σε συμπεράσματα για το κλίμα και τις συνθήκες ζωής στις περιοχές αυτές της γης.

 

Αξιολόγηση

1.      Έλεγχος της ολοκλήρωσης του φύλλου εργασίας.

2.      Έλεγχος συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων και ολοκλήρωσης των παρουσιάσεών τους.

3.      Σωστή ανάγνωση των χαρτών από τους μαθητές.

4.      Αξιολόγηση της πορείας του μαθήματος, αν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα για την κατανόηση του ρόλου των Ιμαλαΐων στο κλίμα.

5.      Έλεγχος αν η δραστηριότητα ήταν μέσα στα ενδιαφέροντα των παιδιών και αν υπήρχε συμμετοχή ή απροθυμία.

 

Επεκτάσεις

  Οι μαθητές/ τριες μπορούν να ελέγξουν πώς άλλες οροσειρές συντελούν στη διαμόρφωση του κλίματος. Ο/ η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα ασχολείται με μια μεγάλη οροσειρά. Η μια ομάδα εξετάζει τα Βραχώδη Όρη στην Αμερική, η άλλη τις Άλπεις στην Ευρώπη και η άλλη τον Ατλάντα στην Αφρική. Τα παιδιά ψάχνουν να βρουν πως διαφοροποιείται το τοπίο γύρω από τις οροσειρές και τι συνέπειες έχει αυτό στην ανθρώπινη ανάπτυξη και δραστηριότητα, καθώς και στους πολιτισμούς που έχουν αναπτύξει.

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

1.http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AE%CE%B1

2. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%B1

3.http://www.tmth.edu.gr/docs/everestTG.pdf

4.http://news.bbc.co.uk/media/images/38211000/jpg/_38211689_cochinafp.jpg

5.http://www.unhcr.gr/vepository/images_news/08_03_2006_big.jpg

6.http://www.unhcr.gr/vepository/images_news/245_big.jpg

7.http://www.ecclesia.gr/greek/pronaos/images/p39_3.jpg

8.http://www.hri.org/news/europe/bbc/2002/_1988957_boyarch300.jpg

9.http://www.food-info.net/images1teaplant.gif

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Η Γη μας, Γεωγραφία Στ’ τάξης, ΟΕΔΒ, Αθήνα

 

  1. Παγκόσμιος γεωγραφικός άτλας, με ειδικό αφιέρωμα στην Ελλάδα, εκδ. Μαλλιάρης Παιδεία, 1998

 

  1. Ε. Πούτου-Γ. Τσάμης-Μ. Λεμπέση, Η Γη μας, Γεωγραφία, εκδ. ελληνοεκδοτική, Αθήνα