Κλίμα - Άνθρωπος

Χωρίζονται τα παιδιά σε πέντε ομάδες. Η καθεμία θα αναλάβει μια από τις χώρες γύρω από τα Ιμαλάια. Θα δοθεί φωτογραφικό υλικό και πληροφοριακά κείμενα για την κάθε χώρα ξεχωριστά (Νεπάλ, Μπουτάν, Ινδία, Πακιστάν, Κίνα), όπου θα φαίνονται οι ασχολίες των κατοίκων τους και ο πληθυσμός τους. Τα παιδιά θα συλλέξουν πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των κατοίκων της κάθε χώρας και στο τέλος η κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα δεδομένα της στην τάξη και θα γίνει σύγκριση μεταξύ αυτών που βρήκαν και θα εξηγήσουν το πώς οι δραστηριότητες και ο τρόπος ζωής των κατοίκων της κάθε χώρας επηρεάζεται από το κλίμα.