Γενικά για το χώρο των Ιμαλαΐων

Αφού τα παιδιά έχουν διδαχθεί το αντίστοιχο κεφάλαιο από το σχολικό βιβλίο, θα ασχοληθούν με τις παρακάτω δραστηριότητες. Στην αρχή ο κάθε μαθητής θα δει τον πολιτικό και χάρτη ανάγλυφου χάρτη της Ασίας. Με εισαγωγικές ερωτήσεις, που θα γίνουν προφορικά, θα προϊδεαστούν τα παιδιά για το θέμα με το οποίο πρόκειται να ασχοληθούν. Θα ακολουθήσει μια γενική αναφορά στα Ιμαλάια και στο κλίμα που επικρατεί σ’ αυτά, με τη βοήθεια φωτογραφικού υλικού και κειμένων. Θα γίνει μια συζήτηση γύρω από  αυτό το θέμα ώστε τα παιδιά να ενημερωθούν κατάλληλα και να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας «Γενικά χαρακτηριστικά των χωρών της Ασίας», που θα περιέχει ασκήσεις σχετικά με την Ασία και την οροσειρά των Ιμαλαΐων.