Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας κ. Νίκο
Λαμπρινό, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με
ένα από τους παρακάτω τρόπους:

1)labrinos@eled.auth.gr

2)Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, 54124
Θεσσαλονίκη

3)Τηλ. 2310 991201