Καλώς ήρθατε

 

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει γνώσεις που αφορούν τα ποτάμια και τα βουνά.

Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί ένα μεγάλο ποταμό, παγκοσμίως γνωστό, και ένα μεγάλο βουνό που είναι σεβαστό και αναγνωρίσιμο από όλους. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν εξαιτίας του μεγέθους τους και της σημαντικότητάς τους. Ξεχωρίζουν πάνω στον πλανήτη.

Φυσικά υπάρχουν κι άλλα μεγάλα ποτάμια και βουνά στον κόσμο. Κάθε χρήστης θα μπορούσε να ονομάσει τουλάχιστον ένα από κάθε κατηγορία. Όμως, το ζητούμενο δεν είναι η απλή γνώση ονομάτων και τοπονυμίων αλλά η δυνατότητα σύγκρισης των χαρακτηριστικών αυτών με εκείνα που υπάρχουν στον τόπο του καθενός. Όσο πληρέστερη μπορεί να γίνει η ιστοσελίδα αυτή σε θέματα που αφορούν τα ποτάμια και τα βουνά τόσο μεγαλύτερη θα γίνει η περιέργεια των μαθητών για τα χαρακτηριστικά αυτά.

Ο βασικός στόχος της ιστοσελίδας είναι να οδηγήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν ένα κόσμο που μπορεί να αφορά και το «δικό τους» ποτάμι ή/και βουνό.